Fakturering med mac

Många använder en mac (alltså en dator som kör MacOS) i sitt dagliga arbete, men tyvärr är de flesta av marknadens faktureringsprogram designade för att köras i PC-miljö. Anledningen är förmodligen att det finns fler pc-användare än mac-användare, men detta kan skapa problem för många användare som vill fakturera på sin mac, och inte behöva införskaffa en PC bara för att sköta sin fakturering.

Ett av sätten att lösa detta på är att sköta faktureringen manuellt, alltså utan att använda sig av ett fakturaprogram. Dock medför dessa en mängd nackdelar, risken att göra fel är stor och det blir ett stort merarbete för dig som företagare. Och du vill ju inte lägga ner en massa tid på onödigt merarbete, det handlar ju trots allt om värdefull tid som du helst vill lägga på att tjäna pengar!

Lösningen – ett onlinebaserat faktureringsprogram

Dock är det ju onödigt att missa alla fördelar som ett faktureringsprogram kan erbjuda bara för att urvalet är begränsat. Ett onlinebaserat faktureringsprogram är lösningen!

Detta innebär att du sköter all din fakturering online, alltså att du inte laddar ner ett program till din dator utan hanterar alla dina fakturor via en nätbaserad tjänst. Självklart har du lika bra kontroll som om du skötte din fakturering manuellt eller lokalt. Dessutom får du tillgång till en rad tjänster, såsom mejlutskick, kontroll över debitorer, kundregister och många fler, vilket gör att webbaserade faktureringsprogram ofta är överlägsna lokala motsvarigheter.

En annan bonus är att du slipper oroa dig för datorhaverier eller virus. Om fakturorna finns lokalt betyder det ju att en hårddiskkrasch kan utplåna i princip hela din bokföring, men om dina fakturor finns online skyddar du dig mot sådana problem. Fakturering på mac är alltså lika enkelt som om du skulle ha en PC – så länge du använder dig av ett onlinebaserat faktureringsprogram!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *