Tag Archives: bestrida bluffaktura

Tips för att bestrida en faktura

Ibland får man en faktura för varor eller tjänster som man inte har beställt. I dessa fall är det viktigt att bestrida fakturan. Oftast handlar det om blufföretag som skickar ut så kallade bluffakturor, men i vissa fall kan det även röra sig om seriösa företag som gjort fel. Om det är ett seriöst företag som gjort fel brukar det räcka med att man ringer och pratar med dem. Förklarar att du ej beställt de varor eller tjänster som fakturan avser, samt att du ej ingått avtal med företaget i fråga. Detta borde lösa situationen.

Om det däremot rör sig om en bluffaktura eller om ett oseriöst bolag som försöker lura folk på pengar genom diverse tvivelaktiga metoder är det viktigt att du bestrider fakturan. Bland annat livnär sig vissa företag på att ringa och i princip hota folk till att betala för saker som de aldrig beställt. Ett vanligt knep är att de ringer och påstår att någon form av gratisabonnemang automatiskt förlängts enligt användaravtalet, och att du nu måste betala för två år. Oftast brukar de försöka få dig att gå med på att betala en mindre summa (en tredjedel till hälften av deras ursprungliga krav). Gå inte på denna bluff och godkänn ingenting som de erbjuder!

Ett bra tips är att kolla Svensk Handels lista över oseriösa företag, Varningslistan. Om företaget finns med där är det nästan garanterat att det rör sig om ett blufförsök.

Hur går bestridan till?

Företag som skickar bluffakturor eller som försöker lura folk brukar vara skickliga manipulatörer och kommer hota med inkasso och Kronofogden, samt påstå att du ej kan bestrida fakturan och en massa andra saker som inte stämmer.

En faktura bör bestridas skriftligen. Om du skickar bestridan per e-post kan mottagaren senare hävda att du inte alls bestridit fakturan. Du kan t.ex. returnera fakturan, se till att kryssa över hela fakturan med ett stort X och skriva BESTRIDES på den. Ofta är det dock bra att du skriver ett kort följebrev också, där du i klartext skriver att du bestrider fakturan och att du ej har beställt de varor/tjänster som fakturan avser. För att vara helt på det säkra, skicka fakturan rekommenderat, med mottagningsbevis. En sak som du absolut måste göra är att spara kopior på ALL korrespondens du mottar eller skickar, så att du alltid kan bevisa exakt vad du har gjort.

Om du får en påminnelse behöver du inte bestrida den, då du redan bestridit den ursprungliga fakturan. Om ärendet skickas vidare till inkasso måste du dock bestrida fakturan ännu en gång, bifoga gärna en kopia på det ursprungliga brevet, som bevisar att du redan bestridit fakturan en gång. Kopiera också detta brev. Kopiorna är nämligen din garanti mot betalningsanmärkningar – om inkassobolaget går vidare till Kronofogden kommer du få yttra dig, och då är alla dessa brev ypperligt bevismaterial.

Det är väldigt sällan som sådana ärenden drivs hela vägen till Kronofogden, men om det nu går så långt kommer ärendet att avslutas efter att du skickat in alla dokument till Kronofogden.

Betala ALDRIG en bluffaktura

Som du ser ovan löper du ingen risk att få en betalningsanmärkning, hur mycket blufföretagets representanter än må hävda. Ibland kommer de även att påstå att de kommer dra dig inför rätta, detta är (precis som fakturan) självklart en bluff.

Det enda blufföretagen faktiskt kan tjäna på är att du betalar deras krav. Vanligtvis brukar de ge upp efter en eller ett par påminnelser och diverse hot om inkasso och Kronofogden, då dessa företag är fullt medvetna om att de enbart kommer förlora tid och pengar på att driva ärendet vidare.

Om du känner dig osäker kan du också ta kontakt med Konsumentombudsmannen och/eller Svensk Handel.

Bestrida fakturor – en sammanfattning

För att summera innehållet i denna artikel:

  • Om du får en misstänkt faktura – kontakta företaget.
  • Kolla Svensk Handels varningslista. Om företaget är listat så rör det sig garanterat om en bluff.
  • Bestrid fakturan. Gör detta skriftligt och spara kopior på alla brev.
  • Om du känner dig osäker, kontakta Konsumentombudsmannen.
  • Lyssna inte på hot om inkasso och kronofogden.
  • Om fakturan går till inkasso, bestrid fakturan igen. Spara kopior på alla brev och fakturor.
  • Om ärendet mot förmodan går till kronofogden, skicka allt material till dem. Ärendet kommer då avskrivas.
  • Betala aldrig en bluffaktura!

Vi hoppas att denna artikel kommer hjälpa alla som blivit utsatta för bluffakturor och/eller hamnat i kontakt med blufföretag. Kom ihåg – du har all rätt att bestrida en faktura som är felaktig!