Tag Archives: fakturera utan moms

Fakturering inom EU

Som företagare händer det att man säljer sina varor till länder utanför Sverige. Vid försäljning till andra EU-länder finns det ett par saker man bör tänka på i samband med fakturering. Detta för att reglerna är lite annorlunda när man säljer varor inom EU.

Fakturera utan moms

Det kanske viktigaste att komma ihåg är att i de flesta fall som du säljer varor till företag utanför EU ska du ej lägga på moms på fakturan. För att du ska kunna fakturera utan moms måste köparen vara momsregistrerad i ett annat EU-land, ha ett giltigt momsregistreringsnummer när försäljningen sker och varan måste transporteras från Sverige till ett annat land inom EU.

Det är ditt ansvar att bevisa att köparen varit momsregistrerad vid tidpunkten för leveransen. Oerhört viktigt är att köparens momsregistreringsnummer framgår på fakturan. Det är ditt ansvar att kontrollera om momsregistreringsnumret (VAT ID / VAT Number) är korrekt.

Då det i de allra flesta fall är köparen som kommer skicka sitt momsregistreringsnummer till dig rekommenderar vi att du alltid kontrollerar att det är korrekt. Det kan ju annars hända att någon siffra blivit fel, eller att köparen råkat ange fel VAT-nummer. Allra enklast gör du detta genom att använda dig av EU:s tjänst för kontroll av momsregistreringsnummer. Välj medlemsland och ange momsregistreringsnumret som du fått av köparen, klicka på ”Verify” och systemet visar direkt om numret är korrekt och vilket företag det tillhör.

Ha som vana att alltid utföra denna kontroll när du ska sälja varor utanför Sveriges gränser!

Kontrollera uppgifter först, fakturera efteråt

När du utför kontrollen av momsregistreringsnumret kommer du även se företagets adressuppgifter. Stäm av så att de stämmer med de uppgifterna som köparen angivit. Särskilt viktigt är detta om du inte känner köparen, eller om du säljer varor till köparen för första gången. Du bör även kontrollera att köparen själv (eller en person som har rätt att företräda köparen) hämtar ut varorna. Du bör även ha någon handling som bevisar var någonstans varan har skickats. I korthet måste du alltså kunna bevisa att varan skickats utanför Sveriges gränser, till ett annat EU-land.

När väl alla uppgifter är kontrollerade borde faktureringen i sig inte vara något större problem. Gör en sista dubbelkoll över att adressen är korrekt, att momsregistreringsnumret är rätt angivet och att du inte tagit ut någon moms för försäljningen, sedan är det bara att skicka varan och fakturan!

Det är faktiskt inte svårare än så att ha koll på sin fakturering även när man skickar varor utanför Sveriges gränser, men ibland kan man dock ha frågor – och då är det bäst att vända sig direkt till Skatteverket!