Tag Archives: snygg faktura

Proffsiga och snygga fakturor

Fakturering är något som många företag, särskilt småföretag och nystartade företag, inte direkt tänker på till en början. Och det är ju förståeligt – att skapa en bra affärsplan, säkra finansiering, skapa en hemsida, bygga ut ens kontaktnät, arbeta med marknadsföring är saker som den nyblivne företagaren lägger ner tid på, utan att tänka på saker som fakturering.

Dock bör man även lägga lite tid på att fixa proffsiga och snygga fakturor, då det faktiskt är en del av företagsbilden. En snygg faktura kan vara lika representativ som ett stilrent visitkort eller en väldesignad hemsida. En snygg faktura signalerar att ditt företag är seriöst och professionellt. En snygg faktura är en viktig beståndsdel när det gäller att övertyga kunder om att ditt företag är en bra potentiell samarbetspartner på lång sikt.

Hur skapar man snygga fakturor?

Självklart finns möjligheten att sköta faktureringen manuellt. Du kan t.ex. designa en fakturamall själv och sedan sköta all fakturering manuellt. Det finns dock stora inneboende risker med detta. För det första är det svårt att skapa en faktura som är överskådlig, innehåller all nödvändig information och har en bra layout, särskilt om du inte har alltför stor erfarenhet av just sådan typ av design.

För det andra finns det risk för olika fel, då den mänskliga faktorn spelar in. Hur bra ordning du än försöker ha finns det risk att något fakturanummer skrivs in fel eller att du missar att spara någon faktura på datorn. Dessutom kan du alltid råka ut för ett datorhaveri, och om du i sådant fall inte har komplett backup på dina fakturor kommer du få stora problem med din bokföring. Sedan är det också svårt att få överblick över t.ex. betalda respektive förfallna fakturor.

Därför är det rekommenderat att du använder dig av ett faktureringsprogram. Det bästa är att använda ett onlinebaserat faktureringsprogram, då du på detta sätt slipper oroa dig för datorhaverier och dylikt.