Tag Archives: vad är fakturering

Vad är fakturering?

Fakturering är något som i princip alla företagare stöter på. I korthet betyder det att man ställer ut en faktura, alltså en räkning eller betalningskrav, till en privatperson, företag eller myndighet. En näringsidkare är enligt lag (med vissa undantag) skyldig att ställa ut en faktura vid försäljning av varor och tjänster. Fakturering kan ske antingen per post eller elektroniskt, t.ex. via e-post. Notera dock att elektronisk fakturering får ske enbart om köparen godkänner detta.

Fakturan fungerar alltså som ett underlag såväl för dig själv som näringsidkare som för kunden som inhandlat varor eller tjänster.

Ordning och reda, sedan fakturera!

Fakturering kan vara tidskrävande om den inte sköts korrekt från första början. Som med många andra saker som rör ekonomi är det ”ordning och reda” som är nyckelorden. Det är oerhört viktigt att allting som rör företagets ekonomi är klart, tydligt och överskådligt. Innan man skapar sin första faktura bör man skapa en fakturamall som man sedan använder för alla kommande fakturor.

Särskilt viktigt är detta om man har återkommande kunder. Det är ju alltid bra om kunden direkt känner igen fakturan och avsändaren, för som kund är det väldigt jobbigt med otydliga fakturor – först måste kunden kolla upp vad det är för faktura och vad beställningen handlar om, vilket är tidsödande och jobbigt. Dåligt utställda fakturor kan faktiskt göra att en kund väljer att i fortsättningen köpa av en konkurrent istället.

Om man inte har bra koll på sin fakturering stjälper det även ens egen business. Man är tvungen att slösa onödig tid för att få koll på vilka fakturor som är utställda, betalda och förfalla. Det kan även bli problem med bokföringen, särskilt om någon faktura kommit bort eller om man har bristfälligt underlag när det är dags att redovisa ens intäkter till Skatteverket.

Fakturering med hjälp av faktureringsprogram

För att undvika problem är det vanligaste nuförtiden är att man använder sig av ett faktureringsprogram för att underlätta processen. Även om det är möjligt att sköta fakturering manuellt är det inte att rekommendera, då chansen att något går fel är mycket större än om man har allting i ett faktureringsprogram.

Dessutom kan man i ett faktureringsprogram ofta skapa en kunddatabas, göra inställningar för återkommande fakturor (t.ex. om man säljer abonnemang), automatiskt beräkna ROT/RUT-avdrag samt få en snabb överblick över såväl betalda, skickade som förfallna fakturor. Vi rekommenderar varmt att man väljer ett faktureringsprogram för att få ordning och reda på ens fakturering!