Tag Archives: vad ska en faktura innehålla

Vad ska en faktura innehålla?

En av de grundläggande sakerna med fakturering är att man måste skriva ut korrekta fakturor. Det är viktigt att en faktura är lagenligt utformad och innehåller all information som behövs. Följande uppgifter måste anges på fakturan:

  • Fakturadatum

Det datum som fakturan skrivits ut.

  • Fakturanummer

Ett unikt nummer för just denna faktura. För enkelhetens skull är det rekommenderat att man börjar med siffran 1 och går uppåt.

  • Köparens och säljarens namn samt adress

Korrekt namn och adress för såväl säljare som köpare måste framgå på fakturan. Detta är särskilt viktigt för köparen, annars kan köparen t.ex. inte göra momsavdrag.

  • Momsregistreringsnummer

Om säljaren har ett momsregistreringsnummer ska detta framgå på fakturan. Om s.k. omvänd skattskyldighet råder, eller om köparen befinner sig i ett annat EU-land och ska få leveransen utan moms, måste även köparens momsregistreringsnummer framgå på fakturan.

  • Varu/tjänstespecifikation

På fakturan ska de varor och/eller tjänster som beställts framgå. Vidare ska leveransdatum eller leveransperiod framgå. Specifikationen ska även innehålla antal och enhetspris exklusive moms.

  • Skattesatser

Alla tillämpningsbara skattesatser ska framgå av fakturan, liksom alla totalbelopp inom respektive skattesats. Totalt momsbelopp för varje skattesats och totalbeloppet inklusive moms för hela köpet måste också stå på fakturan.

Komplicerat? Inte så värst!

Det kanske låter som om fakturering är något väldigt komplicerat, och att man måste hålla koll på en miljon saker innan man kan skriva ut en faktura, men så är det faktiskt inte. I princip är det helt logiska saker som ska inkluderas. Och när man väl har skapat en fakturamall behöver man ju bara ändra småsaker, som fakturanummer, fakturadatum och specifikationen.

Dock är det självklart enklast att använda sig av ett faktureringsprogram, som hjälper en med fakturering.