Tag Archives: fakturera rätt

Ställa ut faktura med ROT/RUT-avdrag

Det är alltid viktigt att fakturera rätt, så det gäller att ha koll på olika regler som rör fakturering, t.ex. vad som gäller om man ska ställa ut en faktura med ROT/RUT-avdrag. Innan vi förklarar hur en sådan faktura med skatteavdrag ska se ut måste vi först reda ut begreppen.

Vad står ROT respektive RUT för?

ROT står Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad, medan RUT står för Rengöring, Underhåll, Tvätt. Ofta används samlingsnamnet Husarbete för att beskriva arbeten som faller inför ramarna för ROT- respektive RUT. En lista på exempelarbeten finns på Skatteverkets hemsida, både för RUT- och ROT-arbeten.

Privatpersoner som är obegränsat skattskyldiga, har fyllt minst 18 år och haft utgifter för husarbete kan få skatteavdrag för husarbeten. Skatteavdraget är i nuläget 50% av arbetskostnaden för husarbete, dock maximalt 50 000 kronor per person och år. Detta är viktigt att veta innan man ställer ut en faktura som inkluderar ROT/RUT-avdrag.

Fakturering för husarbeten – hur fungerar det?

I korthet fungerar det som så att den som anställer ditt företag för att utföra husarbeten bara betalar hälften av arbetskostnaden. Den andra halvan betalas av Skatteverket när personen som anlitat dig betalat sin faktura. Du behöver fylla i en blankett och skicka in till Skatteverket, pengarna betalas ut inom 10 dagar om blanketten är korrekt ifylld. Du måste ha giltig F-skattesedel för att kunna fakturera med skatteavdrag för husarbeten.

Hur ska fakturan se ut?

Förutom alla uppgifter som måste finnas med på en faktura måste kostnaden för material och arbete anges separat, liksom uppgift om vilka arbeten som utförts. Om fakturan enbart avser arbetskostnader bör detta också anges i specifikationen. Av fakturan ska även framgå exakt var arbetet har utförts.

Kom ihåg att det bara är ägaren som har rätt att beställa ROT-arbeten med skatteavdrag. Om t.ex. ett gift par äger ett småhus, men det är bara en av dem som äger huset, måste det vara ägaren som faktureras. Vid RUT-arbeten räcker det att kunden bor i bostaden. Kom ihåg att det är du som utför jobben som är ansvarig för att kontrollera att utfört arbete är sådant som faller inför ramen för husarbete, det är också du som måste kontrollera att köparen verkligen äger t.ex. villan som du utför renoveringsarbeten i.

När du fakturerar för husarbeten måste du också lägga till skatteavdraget på en individuell rad under fakturaspecifikationen. Om arbetskostnaden inklusive moms uppgår till 9000 kronor kan du t.ex. skriva:

Totalbeopp: 19000 kr
Preliminär skattereduktion för husarbeten: 50% av 9000 kr, -4500 kr
Att betala: 14500 kr

Som med mycket annat som rör fakturering är det bästa valet att införskaffa ett faktureringsprogram med stöd för ROT/RUT, så att fakturorna automatiskt blir snygga och i enlighet med alla Skatteverkets krav!

Vad ska en faktura innehålla?

En av de grundläggande sakerna med fakturering är att man måste skriva ut korrekta fakturor. Det är viktigt att en faktura är lagenligt utformad och innehåller all information som behövs. Följande uppgifter måste anges på fakturan:

  • Fakturadatum

Det datum som fakturan skrivits ut.

  • Fakturanummer

Ett unikt nummer för just denna faktura. För enkelhetens skull är det rekommenderat att man börjar med siffran 1 och går uppåt.

  • Köparens och säljarens namn samt adress

Korrekt namn och adress för såväl säljare som köpare måste framgå på fakturan. Detta är särskilt viktigt för köparen, annars kan köparen t.ex. inte göra momsavdrag.

  • Momsregistreringsnummer

Om säljaren har ett momsregistreringsnummer ska detta framgå på fakturan. Om s.k. omvänd skattskyldighet råder, eller om köparen befinner sig i ett annat EU-land och ska få leveransen utan moms, måste även köparens momsregistreringsnummer framgå på fakturan.

  • Varu/tjänstespecifikation

På fakturan ska de varor och/eller tjänster som beställts framgå. Vidare ska leveransdatum eller leveransperiod framgå. Specifikationen ska även innehålla antal och enhetspris exklusive moms.

  • Skattesatser

Alla tillämpningsbara skattesatser ska framgå av fakturan, liksom alla totalbelopp inom respektive skattesats. Totalt momsbelopp för varje skattesats och totalbeloppet inklusive moms för hela köpet måste också stå på fakturan.

Komplicerat? Inte så värst!

Det kanske låter som om fakturering är något väldigt komplicerat, och att man måste hålla koll på en miljon saker innan man kan skriva ut en faktura, men så är det faktiskt inte. I princip är det helt logiska saker som ska inkluderas. Och när man väl har skapat en fakturamall behöver man ju bara ändra småsaker, som fakturanummer, fakturadatum och specifikationen.

Dock är det självklart enklast att använda sig av ett faktureringsprogram, som hjälper en med fakturering.