Tag Archives: rut avdrag

Guide: Faktura med ROT/RUT-avdrag

Det är oerhört enkelt att skapa fakturor med ROT/RUT-avdrag (alltså med avdrag för hushållsnära tjänster) om du använder dig av Faktura24 faktureringsprogram. (För mer information om ROT/RUT-avdrag, läs detta blogginlägg).

Klicka på Skapa faktura på förstasidan, alternativ på Fakturor i menyn och sedan den stora gröna knappen. Välj en kund ur listan, alternativt lägg till en ny kund.

Faktura24: Lägg till kund

Vid behov kan du lägga till mer information om fakturan i fältet Anteckningar till kund. Därefter behöver du lägga till en artikel med ROT/RUT-avdrag. Du kan självklart göra detta i samband med att du skapar din faktura:

Faktura24: Lägg till artikel

Fyll i artikelnamn, enhet och pris. Därefter behöver du välja rätt skattesats för att systemet ska automatiskt beräkna ROT/RUT-avdraget. Det är enkelt – klicka på menyn Moms och välj Moms (ROT/RUT) 25%:

Fakturera med ROT/RUT-avdrag

 

Spara artikeln och gör klart fakturan, klicka på Spara, kontrollera att alla uppgifter är korrekta och därefter är det bara att skriva ut och skicka fakturan, eller så sänder du den direkt med e-post!

Klicka här för att se ett exempel på hur en elegant faktura med ROT/RUT-avdrag, skapad med Faktura24 faktureringsprogram, ser ut.

Faktura24 – det lite bättre faktureringsprogrammet.

Ställa ut faktura med ROT/RUT-avdrag

Det är alltid viktigt att fakturera rätt, så det gäller att ha koll på olika regler som rör fakturering, t.ex. vad som gäller om man ska ställa ut en faktura med ROT/RUT-avdrag. Innan vi förklarar hur en sådan faktura med skatteavdrag ska se ut måste vi först reda ut begreppen.

Vad står ROT respektive RUT för?

ROT står Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad, medan RUT står för Rengöring, Underhåll, Tvätt. Ofta används samlingsnamnet Husarbete för att beskriva arbeten som faller inför ramarna för ROT- respektive RUT. En lista på exempelarbeten finns på Skatteverkets hemsida, både för RUT- och ROT-arbeten.

Privatpersoner som är obegränsat skattskyldiga, har fyllt minst 18 år och haft utgifter för husarbete kan få skatteavdrag för husarbeten. Skatteavdraget är i nuläget 50% av arbetskostnaden för husarbete, dock maximalt 50 000 kronor per person och år. Detta är viktigt att veta innan man ställer ut en faktura som inkluderar ROT/RUT-avdrag.

Fakturering för husarbeten – hur fungerar det?

I korthet fungerar det som så att den som anställer ditt företag för att utföra husarbeten bara betalar hälften av arbetskostnaden. Den andra halvan betalas av Skatteverket när personen som anlitat dig betalat sin faktura. Du behöver fylla i en blankett och skicka in till Skatteverket, pengarna betalas ut inom 10 dagar om blanketten är korrekt ifylld. Du måste ha giltig F-skattesedel för att kunna fakturera med skatteavdrag för husarbeten.

Hur ska fakturan se ut?

Förutom alla uppgifter som måste finnas med på en faktura måste kostnaden för material och arbete anges separat, liksom uppgift om vilka arbeten som utförts. Om fakturan enbart avser arbetskostnader bör detta också anges i specifikationen. Av fakturan ska även framgå exakt var arbetet har utförts.

Kom ihåg att det bara är ägaren som har rätt att beställa ROT-arbeten med skatteavdrag. Om t.ex. ett gift par äger ett småhus, men det är bara en av dem som äger huset, måste det vara ägaren som faktureras. Vid RUT-arbeten räcker det att kunden bor i bostaden. Kom ihåg att det är du som utför jobben som är ansvarig för att kontrollera att utfört arbete är sådant som faller inför ramen för husarbete, det är också du som måste kontrollera att köparen verkligen äger t.ex. villan som du utför renoveringsarbeten i.

När du fakturerar för husarbeten måste du också lägga till skatteavdraget på en individuell rad under fakturaspecifikationen. Om arbetskostnaden inklusive moms uppgår till 9000 kronor kan du t.ex. skriva:

Totalbeopp: 19000 kr
Preliminär skattereduktion för husarbeten: 50% av 9000 kr, -4500 kr
Att betala: 14500 kr

Som med mycket annat som rör fakturering är det bästa valet att införskaffa ett faktureringsprogram med stöd för ROT/RUT, så att fakturorna automatiskt blir snygga och i enlighet med alla Skatteverkets krav!