All posts by Faktura24

Skatteförfarandelagen SFL

Skatteförfarandelagen som förkottas SFL är en ny lag som träder i kraft den 1 Januari 2012.

När det gäller fakturering och skatteförfarandelagen så ska det numera stå “Godkänd för F-Skatt” på fakturan, och inte som tidigare som de flesta vänjt sig vid “Innehar F-Skattebevis.” Tänk på det så att allt blir rätt på din faktura.

För dig som fakturerar med Faktura24 är det redan implenterat och den texten finns sedemera med på alla fakturor som skapas med Faktura24 faktureringsprogram.

För dig som 2012 fortfarande inte insett hur smart det är att fakturera online är småsaker som detta ännu en anledning till att gå över till online fakturering då du alltid är uppdaterad och aldrig behöver tänka på en massa krångel och relaterade kostnader för att uppdatera ditt gamla offline fakturaprogram! På Faktura24 sköter vi det åt dig och det är självklart gratis. Vi tar inte betalt för uppdateringar till skillnad mot gamla traditionella fakturaprogram som försöker suga ut en tusenlapp och ofta mer för deras årliga sk. uppdateringar. Sverker dags att ta fram papperskorgen……. 🙂

I skatteförfarandelagen används även ett modernare språk och i vissa delar en ny terminologi. Men det är inget vi går in på här.

För den som vill fördjupa sig mer i ämnet finns det mer information om skatteförfarandelagen på Skatteverkets hemsida

Fakturering när du säljer dyra varor

Låt oss anta att du ska sälja dyra varor mot faktura, t.ex. ett par riktigt kraftfulla servrar eller några verkligen praktfulla diamantsmycken. Det är logiskt att du kan känna oro, särskilt om det rör sig om enskild större affär som du inte är van vid. Även om allting verkar vara okej med kundens kreditvärdighet kan du ju aldrig vara helt 100% säker att affären verkligen kommer genomföras på ett korrekt sätt.

Det finns dock ett par bra sätt som gör att du kan skydda dig som kund. Det viktigaste är att se till att varorna inte övergår i kundens ägo innan du erhållit full betalning. Om du skriver ett skriftligt köpeavtal bör du inkludera en punkt som behandlar detta, sedan bör du även skriva detta på fakturan, t.ex. texten ”Varorna övergår i köparens ägo först då full betalning erhållits” eller ”Levererad vara övergår ej i köparens ägo förrän full likvid erhållits”.

Text på fakturan löser problem

Denna korta fras på fakturan och avtalet kan faktiskt vara en avgörande pusselbit om företaget som beställt av dig t.ex. skulle vägra betala eller gå i konkurs. Det blir mycket enklare för dig att återfå dina varor.

Låt oss säga att du säljer dyra saker till ett företag, du ställer ut en vanlig faktura, skickar varorna, men två veckor senare går företaget som köpt av dig i konkurs. Vad händer? Jo, du kommer få svårt att få tillbaka dina varor trots att du inte fått betalt för dem. Om du däremot haft med en fras om att varan byter ägare först efter att full betalning har erhållits kommer konkursen inte påverka ditt företag, eftersom varan juridiskt sett fortfarande tillhör dig och alltså kommer konkursförvaltaren inte ha rätt att t.ex. sälja den på exekutiv auktion.

Så kom ihåg dessa tips som gäller fakturering vid försäljning av dyra varor – det kan spara dig mycket pengar!

Fakturering inom EU

Som företagare händer det att man säljer sina varor till länder utanför Sverige. Vid försäljning till andra EU-länder finns det ett par saker man bör tänka på i samband med fakturering. Detta för att reglerna är lite annorlunda när man säljer varor inom EU.

Fakturera utan moms

Det kanske viktigaste att komma ihåg är att i de flesta fall som du säljer varor till företag utanför EU ska du ej lägga på moms på fakturan. För att du ska kunna fakturera utan moms måste köparen vara momsregistrerad i ett annat EU-land, ha ett giltigt momsregistreringsnummer när försäljningen sker och varan måste transporteras från Sverige till ett annat land inom EU.

Det är ditt ansvar att bevisa att köparen varit momsregistrerad vid tidpunkten för leveransen. Oerhört viktigt är att köparens momsregistreringsnummer framgår på fakturan. Det är ditt ansvar att kontrollera om momsregistreringsnumret (VAT ID / VAT Number) är korrekt.

Då det i de allra flesta fall är köparen som kommer skicka sitt momsregistreringsnummer till dig rekommenderar vi att du alltid kontrollerar att det är korrekt. Det kan ju annars hända att någon siffra blivit fel, eller att köparen råkat ange fel VAT-nummer. Allra enklast gör du detta genom att använda dig av EU:s tjänst för kontroll av momsregistreringsnummer. Välj medlemsland och ange momsregistreringsnumret som du fått av köparen, klicka på ”Verify” och systemet visar direkt om numret är korrekt och vilket företag det tillhör.

Ha som vana att alltid utföra denna kontroll när du ska sälja varor utanför Sveriges gränser!

Kontrollera uppgifter först, fakturera efteråt

När du utför kontrollen av momsregistreringsnumret kommer du även se företagets adressuppgifter. Stäm av så att de stämmer med de uppgifterna som köparen angivit. Särskilt viktigt är detta om du inte känner köparen, eller om du säljer varor till köparen för första gången. Du bör även kontrollera att köparen själv (eller en person som har rätt att företräda köparen) hämtar ut varorna. Du bör även ha någon handling som bevisar var någonstans varan har skickats. I korthet måste du alltså kunna bevisa att varan skickats utanför Sveriges gränser, till ett annat EU-land.

När väl alla uppgifter är kontrollerade borde faktureringen i sig inte vara något större problem. Gör en sista dubbelkoll över att adressen är korrekt, att momsregistreringsnumret är rätt angivet och att du inte tagit ut någon moms för försäljningen, sedan är det bara att skicka varan och fakturan!

Det är faktiskt inte svårare än så att ha koll på sin fakturering även när man skickar varor utanför Sveriges gränser, men ibland kan man dock ha frågor – och då är det bäst att vända sig direkt till Skatteverket!

Ställa ut faktura med ROT/RUT-avdrag

Det är alltid viktigt att fakturera rätt, så det gäller att ha koll på olika regler som rör fakturering, t.ex. vad som gäller om man ska ställa ut en faktura med ROT/RUT-avdrag. Innan vi förklarar hur en sådan faktura med skatteavdrag ska se ut måste vi först reda ut begreppen.

Vad står ROT respektive RUT för?

ROT står Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad, medan RUT står för Rengöring, Underhåll, Tvätt. Ofta används samlingsnamnet Husarbete för att beskriva arbeten som faller inför ramarna för ROT- respektive RUT. En lista på exempelarbeten finns på Skatteverkets hemsida, både för RUT- och ROT-arbeten.

Privatpersoner som är obegränsat skattskyldiga, har fyllt minst 18 år och haft utgifter för husarbete kan få skatteavdrag för husarbeten. Skatteavdraget är i nuläget 50% av arbetskostnaden för husarbete, dock maximalt 50 000 kronor per person och år. Detta är viktigt att veta innan man ställer ut en faktura som inkluderar ROT/RUT-avdrag.

Fakturering för husarbeten – hur fungerar det?

I korthet fungerar det som så att den som anställer ditt företag för att utföra husarbeten bara betalar hälften av arbetskostnaden. Den andra halvan betalas av Skatteverket när personen som anlitat dig betalat sin faktura. Du behöver fylla i en blankett och skicka in till Skatteverket, pengarna betalas ut inom 10 dagar om blanketten är korrekt ifylld. Du måste ha giltig F-skattesedel för att kunna fakturera med skatteavdrag för husarbeten.

Hur ska fakturan se ut?

Förutom alla uppgifter som måste finnas med på en faktura måste kostnaden för material och arbete anges separat, liksom uppgift om vilka arbeten som utförts. Om fakturan enbart avser arbetskostnader bör detta också anges i specifikationen. Av fakturan ska även framgå exakt var arbetet har utförts.

Kom ihåg att det bara är ägaren som har rätt att beställa ROT-arbeten med skatteavdrag. Om t.ex. ett gift par äger ett småhus, men det är bara en av dem som äger huset, måste det vara ägaren som faktureras. Vid RUT-arbeten räcker det att kunden bor i bostaden. Kom ihåg att det är du som utför jobben som är ansvarig för att kontrollera att utfört arbete är sådant som faller inför ramen för husarbete, det är också du som måste kontrollera att köparen verkligen äger t.ex. villan som du utför renoveringsarbeten i.

När du fakturerar för husarbeten måste du också lägga till skatteavdraget på en individuell rad under fakturaspecifikationen. Om arbetskostnaden inklusive moms uppgår till 9000 kronor kan du t.ex. skriva:

Totalbeopp: 19000 kr
Preliminär skattereduktion för husarbeten: 50% av 9000 kr, -4500 kr
Att betala: 14500 kr

Som med mycket annat som rör fakturering är det bästa valet att införskaffa ett faktureringsprogram med stöd för ROT/RUT, så att fakturorna automatiskt blir snygga och i enlighet med alla Skatteverkets krav!

Tips för att bestrida en faktura

Ibland får man en faktura för varor eller tjänster som man inte har beställt. I dessa fall är det viktigt att bestrida fakturan. Oftast handlar det om blufföretag som skickar ut så kallade bluffakturor, men i vissa fall kan det även röra sig om seriösa företag som gjort fel. Om det är ett seriöst företag som gjort fel brukar det räcka med att man ringer och pratar med dem. Förklarar att du ej beställt de varor eller tjänster som fakturan avser, samt att du ej ingått avtal med företaget i fråga. Detta borde lösa situationen.

Om det däremot rör sig om en bluffaktura eller om ett oseriöst bolag som försöker lura folk på pengar genom diverse tvivelaktiga metoder är det viktigt att du bestrider fakturan. Bland annat livnär sig vissa företag på att ringa och i princip hota folk till att betala för saker som de aldrig beställt. Ett vanligt knep är att de ringer och påstår att någon form av gratisabonnemang automatiskt förlängts enligt användaravtalet, och att du nu måste betala för två år. Oftast brukar de försöka få dig att gå med på att betala en mindre summa (en tredjedel till hälften av deras ursprungliga krav). Gå inte på denna bluff och godkänn ingenting som de erbjuder!

Ett bra tips är att kolla Svensk Handels lista över oseriösa företag, Varningslistan. Om företaget finns med där är det nästan garanterat att det rör sig om ett blufförsök.

Hur går bestridan till?

Företag som skickar bluffakturor eller som försöker lura folk brukar vara skickliga manipulatörer och kommer hota med inkasso och Kronofogden, samt påstå att du ej kan bestrida fakturan och en massa andra saker som inte stämmer.

En faktura bör bestridas skriftligen. Om du skickar bestridan per e-post kan mottagaren senare hävda att du inte alls bestridit fakturan. Du kan t.ex. returnera fakturan, se till att kryssa över hela fakturan med ett stort X och skriva BESTRIDES på den. Ofta är det dock bra att du skriver ett kort följebrev också, där du i klartext skriver att du bestrider fakturan och att du ej har beställt de varor/tjänster som fakturan avser. För att vara helt på det säkra, skicka fakturan rekommenderat, med mottagningsbevis. En sak som du absolut måste göra är att spara kopior på ALL korrespondens du mottar eller skickar, så att du alltid kan bevisa exakt vad du har gjort.

Om du får en påminnelse behöver du inte bestrida den, då du redan bestridit den ursprungliga fakturan. Om ärendet skickas vidare till inkasso måste du dock bestrida fakturan ännu en gång, bifoga gärna en kopia på det ursprungliga brevet, som bevisar att du redan bestridit fakturan en gång. Kopiera också detta brev. Kopiorna är nämligen din garanti mot betalningsanmärkningar – om inkassobolaget går vidare till Kronofogden kommer du få yttra dig, och då är alla dessa brev ypperligt bevismaterial.

Det är väldigt sällan som sådana ärenden drivs hela vägen till Kronofogden, men om det nu går så långt kommer ärendet att avslutas efter att du skickat in alla dokument till Kronofogden.

Betala ALDRIG en bluffaktura

Som du ser ovan löper du ingen risk att få en betalningsanmärkning, hur mycket blufföretagets representanter än må hävda. Ibland kommer de även att påstå att de kommer dra dig inför rätta, detta är (precis som fakturan) självklart en bluff.

Det enda blufföretagen faktiskt kan tjäna på är att du betalar deras krav. Vanligtvis brukar de ge upp efter en eller ett par påminnelser och diverse hot om inkasso och Kronofogden, då dessa företag är fullt medvetna om att de enbart kommer förlora tid och pengar på att driva ärendet vidare.

Om du känner dig osäker kan du också ta kontakt med Konsumentombudsmannen och/eller Svensk Handel.

Bestrida fakturor – en sammanfattning

För att summera innehållet i denna artikel:

 • Om du får en misstänkt faktura – kontakta företaget.
 • Kolla Svensk Handels varningslista. Om företaget är listat så rör det sig garanterat om en bluff.
 • Bestrid fakturan. Gör detta skriftligt och spara kopior på alla brev.
 • Om du känner dig osäker, kontakta Konsumentombudsmannen.
 • Lyssna inte på hot om inkasso och kronofogden.
 • Om fakturan går till inkasso, bestrid fakturan igen. Spara kopior på alla brev och fakturor.
 • Om ärendet mot förmodan går till kronofogden, skicka allt material till dem. Ärendet kommer då avskrivas.
 • Betala aldrig en bluffaktura!

Vi hoppas att denna artikel kommer hjälpa alla som blivit utsatta för bluffakturor och/eller hamnat i kontakt med blufföretag. Kom ihåg – du har all rätt att bestrida en faktura som är felaktig!

Vad ska en faktura innehålla?

En av de grundläggande sakerna med fakturering är att man måste skriva ut korrekta fakturor. Det är viktigt att en faktura är lagenligt utformad och innehåller all information som behövs. Följande uppgifter måste anges på fakturan:

 • Fakturadatum

Det datum som fakturan skrivits ut.

 • Fakturanummer

Ett unikt nummer för just denna faktura. För enkelhetens skull är det rekommenderat att man börjar med siffran 1 och går uppåt.

 • Köparens och säljarens namn samt adress

Korrekt namn och adress för såväl säljare som köpare måste framgå på fakturan. Detta är särskilt viktigt för köparen, annars kan köparen t.ex. inte göra momsavdrag.

 • Momsregistreringsnummer

Om säljaren har ett momsregistreringsnummer ska detta framgå på fakturan. Om s.k. omvänd skattskyldighet råder, eller om köparen befinner sig i ett annat EU-land och ska få leveransen utan moms, måste även köparens momsregistreringsnummer framgå på fakturan.

 • Varu/tjänstespecifikation

På fakturan ska de varor och/eller tjänster som beställts framgå. Vidare ska leveransdatum eller leveransperiod framgå. Specifikationen ska även innehålla antal och enhetspris exklusive moms.

 • Skattesatser

Alla tillämpningsbara skattesatser ska framgå av fakturan, liksom alla totalbelopp inom respektive skattesats. Totalt momsbelopp för varje skattesats och totalbeloppet inklusive moms för hela köpet måste också stå på fakturan.

Komplicerat? Inte så värst!

Det kanske låter som om fakturering är något väldigt komplicerat, och att man måste hålla koll på en miljon saker innan man kan skriva ut en faktura, men så är det faktiskt inte. I princip är det helt logiska saker som ska inkluderas. Och när man väl har skapat en fakturamall behöver man ju bara ändra småsaker, som fakturanummer, fakturadatum och specifikationen.

Dock är det självklart enklast att använda sig av ett faktureringsprogram, som hjälper en med fakturering.

Faktureringsprogram

På denna sida hittar du all information du behöver kring faktureringsprogram, vi listar bland annat vad du bör tänka på innan du väljer faktureringsprogram. Det finns faktiskt en hel del aktörer på marknaden, och behoven varierar. Varje typ av program har olika för- respektive nackdelar.

Olika typer av faktureringsprogram

Generellt sett kan man dela upp faktureringsprogram i två kategorier, onlinebaserade och lokala. Onlinebaserade program är alltså sådana som finns på nätet. Du skapar ett konto på hemsidan, sedan får du tillgång till själva programmet. Allting lagras på nätet och du kan när som helst logga in på faktureringsprogrammet.

Lokala faktureringsprogram är sådana som du antingen laddar ner från internet, eller som du beställer på t.ex. CD-ROM eller DVD och installerar på din dator. Allt lagras lokalt, såväl kunddatabas som fakturor, och ofta kan du bara komma åt programmet från en konkret dator, eller från en dator i ditt nätverk, även om vissa program även har stöd för anslutning utifrån.

Lokala faktureringsprogram – fördelar och nackdelar

Fördelen ligger först och främst i att du inte behöver ha en fungerande internetuppkoppling för att administrera dina fakturor. Du kan t.ex. vara ute på resande fot utan att ha tillgång till nätet, men ändå kan du skapa och skriva ut fakturor till dina kunder. Vidare samlas alla filer på din egen dator eller server, vilket gör att du har hundraprocentig kontroll över din fakturering och bokföring.

Detta kan dock också vara en nackdel. Vid ett dator- eller serverhaveri kan det vara oerhört svårt att återfå de förlorade fakturorna. Om du använder dig av ett lokalt faktureringsprogram är det alltså väldigt viktigt att du är mycket noggrann med backups, om du skriver ut många fakturor bör du faktiskt göra backups flera gånger dagligen.

En annan nackdel är att du kan ha svårt att komma åt ditt fakturaprogram om du inte befinner dig på kontoret, eller om du t.ex. byter dator.

Onlinebaserade faktureringsprogram – fördelar och nackdelar

Den stora fördelen är att du kommer åt faktureringsprogrammet oavsett var du befinner dig. Det spelar ingen roll om du är på semester i Kanarieöarna eller sitter på kontoret i Sävsjö – så länge du är ansluten till nätet har du full kontroll över din fakturering. Vidare har moderna faktureringsprogram ofta en inbyggd möjlighet att skicka fakturor direkt via e-post. Du behöver alltså inte skriva ut och posta fakturan, utan kan skicka den med ett par musklick via mejl. Detta sparar tid, pengar och är miljövänligt.

Dessutom slipper du oroa dig för datorhaveri. Allting lagras online, och för ytterligare säkerhet har du även möjlighet att ladda ner fakturorna lokalt. Vidare brukar onlinebaserade fakturaprogram ha fler och bättre anpassningsmöjligheter, särskilt när det gäller fakturor via e-post och dylika funktioner.

De flesta faktureringsprommen är dessutom skapade för PC-datorer (dvs datorer som kör Microsoft Windows), så om du arbetar i Mac- eller Linuxmiljö är ett onlinebaserat faktureringsprogram oftast den bästa lösningen.

Nackdelen är att även om det händer ytterst sällan, hos vissa sajter aldrig, kan ett onlinebaserat faktureringsprogram tidvis ligga nere (precis som alla andra internetsidor), och även om det bara handlar om tio minuter per år kan det ju vara just dessa tio minuter som du tänkt ägna åt fakturering.

En sammanfattning

Det viktigaste är i slutänden just dina behov. Utvärdera olika program, de flesta erbjuder någon form av gratis demoversioner, och välj det som du anser bäst passa dig. Det är ju trots allt du som slutanvändare som måste fatta beslutet.

Vår erfarenhet säger dock att onlinebaserade faktureringsprogram är bättre än sådana som installeras och körs lokalt, detta på grund av att dessa faktureringsprogram brukar erbjuda bättre möjligheter och dessutom är det säkrare, då man slipper oroa sig för datorhaverier och dylika saker.

Vad är fakturering?

Fakturering är något som i princip alla företagare stöter på. I korthet betyder det att man ställer ut en faktura, alltså en räkning eller betalningskrav, till en privatperson, företag eller myndighet. En näringsidkare är enligt lag (med vissa undantag) skyldig att ställa ut en faktura vid försäljning av varor och tjänster. Fakturering kan ske antingen per post eller elektroniskt, t.ex. via e-post. Notera dock att elektronisk fakturering får ske enbart om köparen godkänner detta.

Fakturan fungerar alltså som ett underlag såväl för dig själv som näringsidkare som för kunden som inhandlat varor eller tjänster.

Ordning och reda, sedan fakturera!

Fakturering kan vara tidskrävande om den inte sköts korrekt från första början. Som med många andra saker som rör ekonomi är det ”ordning och reda” som är nyckelorden. Det är oerhört viktigt att allting som rör företagets ekonomi är klart, tydligt och överskådligt. Innan man skapar sin första faktura bör man skapa en fakturamall som man sedan använder för alla kommande fakturor.

Särskilt viktigt är detta om man har återkommande kunder. Det är ju alltid bra om kunden direkt känner igen fakturan och avsändaren, för som kund är det väldigt jobbigt med otydliga fakturor – först måste kunden kolla upp vad det är för faktura och vad beställningen handlar om, vilket är tidsödande och jobbigt. Dåligt utställda fakturor kan faktiskt göra att en kund väljer att i fortsättningen köpa av en konkurrent istället.

Om man inte har bra koll på sin fakturering stjälper det även ens egen business. Man är tvungen att slösa onödig tid för att få koll på vilka fakturor som är utställda, betalda och förfalla. Det kan även bli problem med bokföringen, särskilt om någon faktura kommit bort eller om man har bristfälligt underlag när det är dags att redovisa ens intäkter till Skatteverket.

Fakturering med hjälp av faktureringsprogram

För att undvika problem är det vanligaste nuförtiden är att man använder sig av ett faktureringsprogram för att underlätta processen. Även om det är möjligt att sköta fakturering manuellt är det inte att rekommendera, då chansen att något går fel är mycket större än om man har allting i ett faktureringsprogram.

Dessutom kan man i ett faktureringsprogram ofta skapa en kunddatabas, göra inställningar för återkommande fakturor (t.ex. om man säljer abonnemang), automatiskt beräkna ROT/RUT-avdrag samt få en snabb överblick över såväl betalda, skickade som förfallna fakturor. Vi rekommenderar varmt att man väljer ett faktureringsprogram för att få ordning och reda på ens fakturering!

Fakturering med mac

Många använder en mac (alltså en dator som kör MacOS) i sitt dagliga arbete, men tyvärr är de flesta av marknadens faktureringsprogram designade för att köras i PC-miljö. Anledningen är förmodligen att det finns fler pc-användare än mac-användare, men detta kan skapa problem för många användare som vill fakturera på sin mac, och inte behöva införskaffa en PC bara för att sköta sin fakturering.

Ett av sätten att lösa detta på är att sköta faktureringen manuellt, alltså utan att använda sig av ett fakturaprogram. Dock medför dessa en mängd nackdelar, risken att göra fel är stor och det blir ett stort merarbete för dig som företagare. Och du vill ju inte lägga ner en massa tid på onödigt merarbete, det handlar ju trots allt om värdefull tid som du helst vill lägga på att tjäna pengar!

Lösningen – ett onlinebaserat faktureringsprogram

Dock är det ju onödigt att missa alla fördelar som ett faktureringsprogram kan erbjuda bara för att urvalet är begränsat. Ett onlinebaserat faktureringsprogram är lösningen!

Detta innebär att du sköter all din fakturering online, alltså att du inte laddar ner ett program till din dator utan hanterar alla dina fakturor via en nätbaserad tjänst. Självklart har du lika bra kontroll som om du skötte din fakturering manuellt eller lokalt. Dessutom får du tillgång till en rad tjänster, såsom mejlutskick, kontroll över debitorer, kundregister och många fler, vilket gör att webbaserade faktureringsprogram ofta är överlägsna lokala motsvarigheter.

En annan bonus är att du slipper oroa dig för datorhaverier eller virus. Om fakturorna finns lokalt betyder det ju att en hårddiskkrasch kan utplåna i princip hela din bokföring, men om dina fakturor finns online skyddar du dig mot sådana problem. Fakturering på mac är alltså lika enkelt som om du skulle ha en PC – så länge du använder dig av ett onlinebaserat faktureringsprogram!

Vad är en fakturamall?

När du börjar med fakturering är det vanligt att ladda ner en färdig fakturamall. Fakturamallarna brukar innehålla alla fält som behöver finnas med i en faktura, så det kan vara ett enkelt sätt att fakturera gratis utan att investera varken tid eller pengar.

Fördelarna är alltså tidsbesparing (man slipper göra en fakturamall själv) och pengabesparing (man slipper investera i t.ex. ett faktureringsprogram).

Nackdelar med fakturamallar

Det är alltså fullt möjligt att ladda ner en fakturamall och fylla i saker som ens företagsinformation, uppgifter om köpare, varuspecifikation, förfallodatum och dylikt. En nackdel är dock att man måste göra detta manuellt för varje faktura, man kan inte spara ett kundregister eller olika saker som ska ingå i specifikationen. Dessutom kan vissa fakturamallar förstöras om man t.ex. behöver skriva in långa ord i diverse fält.

Som med all annan fakturering som sköts manuellt finns även risken för mänskliga fel. Du kan glömma bort att spara en faktura som du skickar iväg, och – vips – du har inget bokföringsunderlag kvar. Du kan råka skicka iväg flera fakturor med samma fakturanummer. Och om din hårddisk kraschar och du inte har någon back-up, ja, då har du hamnat i en synnerligen tråkig sits.

Dessutom har du ganska små möjligheter att anpassa din fakturamall till just ditt företag. Oftast kommer du ha svårt att t.ex. lägga till firmans logotyp till fakturan, vilket gör att fakturan kan se oprofessionell och hafsigt gjord ut.

Vad använda istället för en fakturamall?

Vi rekommenderar att man använder sig av ett faktureringsprogram. Det är inte dyrt och det underlättar och snabbar upp faktureringsprocessen. Förutom att fakturorna blir snyggare, då du har möjligheten att med ett par musklick lägga till t.ex. företagets logotyp, kan du skapa kundregister, produktregister och får tillgång till en rad andra nyttiga funktioner. Dessutom brukar faktureringsprogram innehålla en rad andra nyttiga funktioner, som t.ex. en översikt över förfallna fakturor, statistik över betalda fakturor, intäkter och så vidare.

Det finns faktureringsprogram på CD-ROM eller för nerladdning, liksom faktureringsprogram som ligger online. Vi rekommenderar att man använder sig av ett fakturaprogram online, för detta garanterar att man inte förlorar viktiga filer i händelse av datorhaveri. Allting sparas online, och du kan när som helst få just den informationen du behöver. Dessutom slipper du tänka på tidskrävande saker som databashantering.

Ett onlinebaserat faktureringsprogram är alltså det vi rekommenderar för företagare som vill ägna sin tid åt intressantare saker än fakturering, till exempel på att tjäna pengar!